Zajęcia dla dzieci


Sensoplastyka ®

Wiek : 1 – 6 lat

Plastyka migdałowa, cynamonowa, pomarańczowa, chilli. Plastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka… A wszystko po to by stymulować zmysły, rozwijać nowe ścieżki poznawcze. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i zjadalność używanych produktów. Na zajęciach pochlapiemy się w wodzie, dotkniemy, podepczemy, posłuchamy, powąchamy, posmakujemy i przytulimy się do Mamy. Czasami możemy się pobrudzić ;) ale uważamy, że brudne dzieci to szczęśliwe dzieci. Mile widziane jest ubranie na zmianę.

Azyl Naturalnej Edukacji

Wiek : 1–4 lata


Azyl naturalnej edukacji to przestrzeń edukacyjna dla dzieci w wieku 1-4 lat stworzona przez pasjonatów edukacji opartej o Porozumienie bez Przemocy, przyrodę, szacunek, empatię. Podczas naszych codziennych spotkań podążamy za dziećmi, to one stają się naszymi przewodnikami po edukacyjnym świecie pełnym krętych dróżek. W miłym wnętrzu, kameralnej atmosferze będziemy budowali dobre relacje, rozwijali oraz nabywali umiejętności społeczne językowe, matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia, poprzez różnorodne zabawy dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci w tym wieku, umożliwią im wszechstronny rozwój umiejętności i wiedzy. Wykorzystamy dziecięcy entuzjazm do wspólnej zabawy. Zajęcia pozwolą również na bezstresowe wejście w pozytywną interakcję z dorosłym opiekunem i grupą rówieśniczą. Wspólnie nauczymy się komunikować własne potrzeby oraz odpowiednio wyrażać emocje. Działamy zgodnie z zasadami Rodzicielstwa Bliskości, bliskie nam jest Porozumienie bez przemocy. Zadbamy o równowagę pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi a zadaniami spokojniejszymi. Praca plastyczna rozwinie motorykę małą. Poznamy też wspólnie otaczający nas świat, dzięki czemu udoskonalimy ważne umiejętności życiowe, do których należą myślenie i rozwiązywanie problemów. Całość uzupełnimy zabawami muzycznymi, które są jedną z form wyrażania siebie i swoich uczuć. Nasze zajęcia są zainspirowane m.in. sensoplastyką, metodą ruchu rozwijającego W. Sherborn, metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogiką zabawy, zastosujemy elementy integracji sensorycznej, logorytminki czy kinezjologii edukacyjnej.

Creative! Early English ©

Wiek : 3-6 lat

Creative! Early English© to innowacyjna metoda nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda ta ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego przez różne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci w wieku 3-6 lat.

Mały Einstein

Wiek : 3–5 lat

Naturalna ciekawość dzieci jest zdumiewająca, wtedy gdy ją odpowiednio pobudzimy pomaga im poznać i zrozumieć świat oraz rozwinąć ważne umiejętności życiowe. Na proponowanych zajęciach odpowiednio skonstruowana radosna zabawa jest sposobem na doświadczanie otaczającej rzeczywistości, która jest stymulacją optymalnego rozwoju dzieci. Przyjazna, bezpieczna atmosfera, a także indywidualne podejście do każdego dziecka, specjalnie stworzony program zajęć zaangażuje nasze pociechy w wesołe i jednocześnie rozwijające zabawy, które:

 • pobudzą wyobraźnię i kreatywność oraz rozwiną zdolności twórcze Twego Dziecka;
 • rozwiną pamięć i logiczne myślenie, poprawią koncentrację;
 • wypracują koordynację polisensoryczną;
 • zaspokoją naturalną ciekawość poznawczą;
 • pomogą rozwinąć świadomość własnego ciała (metoda ruchu rozwijającego MMR);
 • przygotują do nauki pisania i czytania (wg metody glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego);
 • zapewnią rozwój małej i dużej motoryki.

SensoLAB©

Wiek : 3–6 lat / 7-10 lat


Jest to autorski program zajęć podczas których dzieci wykonując samodzielne proste doświadczenia, uzyskają odpowiedzi na nurtujące je pytania. Dzięki działaniu dzieci myślą, poznają funkcjonowanie własnego ciała, przedmiotów, zjawisk przyrodniczych, eksperymentując poznają zależności przyczynowo-skutkowe między badanymi zjawiskami. Zajęcia oparte na doświadczeniach pomogą dzieciom zdobyć materiał do tworzenia ich własnej wyobraźni a także umiejętność rozwiązywania problemów poprzez kombinację różnych sposobów działania. Wykorzystamy metodologię IBSE. Proponowane zajęcia:

 • gwarantują pojawienie się efektu WOW;
 • umożliwią rozwój czynności psychomotorycznych;
 • nauczą myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • udoskonalą orientacje dzieci w otaczającym je świecie;
 • dadzą zadowolenie wynikające z odkrywania i zabawy;
 • umożliwią rozwój zdolności intelektualnych i estetycznych;
 • zwiększą zdolność skupiania uwagi;
 • gwarantują otwartość i innowacyjność myślenia.

Biuro detektywistyczne

Wiek : 9-14 lat

Na tych zajęciach wszyscy Uczestnicy staną się detektywami, ale takimi z prawdziwego zdarzenia. Będą zagadki, które nie zawszę kończą się w ten sam sposób. Z każdej opresji można wyjść na kilka sposobów i to Wy decydujecie jak zakończy się historia.
Jednak nic w życiu nie jest takie proste, Uczestnicy zajęć muszą być przygotowani na intensywne logiczne myślenie bo w każdej zagadce pojawiają się nowe łamigłówki do rozszyfrowania.

Majsterkownia/EcoKosmetyki

Wiek : 9–12 lat

Na zajęciach stworzymy sytuacje, podczas których Uczestnicy zaangażują się w realizację konkretnych zadań, którym będzie towarzyszyć ożywiona dyskusja, pozytywne emocje oraz wykonywanie określonych czynności. Podczas naszych spotkań dzieci przy użyciu narzędzi, sklejki, słomek czy papieru będą samodzielnie tworzyły przedmioty przydatne w życiu codziennym a także takie, które z powodzeniem będzie można podarować bliskim (EcoKosmetyki czy ozdoby sezonowe). Aktywne uczestnictwo w zajęciach sprowokuje wiele pytań natury technicznej i chemicznej oraz przyniesie wiele radości związanej z tworzeniem przedmiotów.

MemoryLAB©

Wiek : 9–12 lat

Lawinowo rosnąca ilość wiedzy, które współczesny człowiek musi zapamiętać budzi poczucie zagubienia. Dzisiejszy świat stawia przed dziećmi i młodzieżą konieczność zapamiętywania wielu różnorodnych informacji. Niestety nikt nie uczy jak ułatwić naukę. Wykorzystując aktualną wiedzę neurobiologiczną i nasze doświadczenie oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Waszych Dzieci stworzyliśmy autorski program MemoryLab©. Podczas kursu odkryjemy przed Uczestnikami sposoby/metody, dzięki którym sprostają stawianym wymaganiom, oraz uwierzą, że nauka może być wspaniałą zabawą. Zadbamy o rozwój kompetencji szkolnych naszych uczniów, których często brakuje, a więc o pozytywną motywację do nauki, o dobre emocje, popracujemy nad koncentracją uwagi i nauczymy metod ułatwiających zapamiętywanie. Rozwiniemy logiczne rozumowanie, kreatywność i wyobraźnię.

Glottoterapia - pomoc dzieciom z problemami z ortografią, pisaniem i czytaniem

Wiek : 8-12 lat

Zajęcia Indywidualne

Glottodydaktyka (system prof. B. Rocławskiego) to wiedza, program, metody i umiejętności, które pozwalają stymulować właściwy rozwój języka dziecka, a także nauczyć każde dziecko czytania i pisania. Glottoterapia stosowana jest również w celu pomocy uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Glottoterapia uczy poprzez zabawy dydaktyczne, a podczas zajęć dzieci są aktywne i kreatywne. Glottodydaktycy są wyposażeni w odpowiednią wiedzę z zakresu lingwistyki, która pozwala zrozumieć problemy dzieci, gdy uczą się czytania i pisania lub podczas przezwyciężania trudności w zakresie pisania, czytania oraz ortografii. Dodatkowo, zajęcia rozwiną sferę poznawczą oraz nauczą logicznego myślenia. Glottodydaktyka dostarczy dzieciom wiele radości podczas nauki języka ojczystego.