Rodzice/Supełkowo

Założenia pedagogiki Montessori
SZACUNEK
Nauczanie skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach,
karach i nagrodach
UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE
dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność,
w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
SAMODZIELNOŚĆ
dorosły jest przewodnikiem dziecka, pokazuje mu jak wykonać daną czynność a dziecko poprzez powtarzanie jej uczy się.
W ten sposób dziecko buduje w sobie poczucie własnej wartości.
“Nie sposób być wolnym, jeżeli nie jest się samodzielnym” M. Montessori.
SPOŁECZNE REGUŁY
dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, co sprzyja poszerzaniu wiedzy i umiejętności
Dzieci uczą się przestrzegać reguł współpracy
PORZĄDEK
dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć
KONCENTRACJA
dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań
INDYWIDUALNE TOK ROZWOJU
dziecko jest serdecznie przyjęte przez nauczyciela, znajduje jego uwagę
i indywidualną opiekę. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe
WYBÓR
dziecko ma wybór czasu, miejsca i rodzaju aktywności

regulamin_punkt przedszkolny_20_21
STATUT-punkt przedszkolny

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU SUPEŁKOWO

8.30 – 9.30 – Swobodna zabawa
9.30 – 10.00 – Śniadanie
10.00 -10.30 – Krąg poranny (rozpoczynamy dzień powitaniem, poznajemy swoje plany)
10.30 -12.30 – Blok Edukacyjny – zajęcia matematyczne, językowe (edukacja polonistyczna,
oraz język angielski), przyrodnicze, ruchowe, gimnastyka, logorytmika
12.30 – 13.00 – obiad
13.00 – 15.00 – odpoczynek/praca samodzielna z materiałami Montessori
zajęcia dodatkowe: sensoplastyka, logopeda, wyjście na spacer
15.00 – 15.30 – podwieczorek
15.30 – 16.30 – czas swobodnej zabawy