Rodzice/Supełkowo

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU SUPEŁKOWO

Wiek : 1–4 lata

7.00 – 9.00 – Swobodna zabawa
9.00 – 9.30 – Śniadanie
9.30 – 12.30 – Blok Edukacyjny
zajęcia matematyczne, językowe (edukacja polonistyczne,
oraz CEE), przyrodnicze, ruchowe,gimnastyka, logorytmika
12.30 – 13.00- obiad
13.00 – 15.00- odpoczynek/praca samodzielna
zajęcia dodatkowe: sensoplastyka, logopeda, wyjście na
spacer
15.00 – 15.30-podwieczorek
15.30 – 17.30-czas swobodnej zabawy