Zajęcia dla dzieci

Azyl Naturalnej Edukacji

Wiek : 1–4 lata


Azyl naturalnej edukacji to przestrzeń edukacyjna dla dzieci w wieku 1-4 lat stworzona przez pasjonatów edukacji opartej o Porozumienie bez Przemocy, przyrodę, szacunek, empatię. Podczas naszych codziennych spotkań podążamy za dziećmi, to one stają się naszymi przewodnikami po edukacyjnym świecie pełnym krętych dróżek. W miłym wnętrzu, kameralnej atmosferze będziemy budowali dobre relacje, rozwijali oraz nabywali umiejętności społeczne językowe, matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia, poprzez różnorodne zabawy dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci w tym wieku, umożliwią im wszechstronny rozwój umiejętności i wiedzy. Wykorzystamy dziecięcy entuzjazm do wspólnej zabawy. Zajęcia pozwolą również na bezstresowe wejście w pozytywną interakcję z dorosłym opiekunem i grupą rówieśniczą. Wspólnie nauczymy się komunikować własne potrzeby oraz odpowiednio wyrażać emocje. Działamy zgodnie z zasadami Rodzicielstwa Bliskości, bliskie nam jest Porozumienie bez przemocy. Zadbamy o równowagę pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi a zadaniami spokojniejszymi. Praca plastyczna rozwinie motorykę małą. Poznamy też wspólnie otaczający nas świat, dzięki czemu udoskonalimy ważne umiejętności życiowe, do których należą myślenie i rozwiązywanie problemów. Całość uzupełnimy zabawami muzycznymi, które są jedną z form wyrażania siebie i swoich uczuć. Nasze zajęcia są zainspirowane m.in. sensoplastyką, metodą ruchu rozwijającego W. Sherborn, metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogiką zabawy, zastosujemy elementy integracji sensorycznej, logorytminki czy kinezjologii edukacyjnej.

SensoLAB©

Wiek : 3-6/7-12 lat


Jest to autorski program zajęć podczas których dzieci wykonując samodzielne proste doświadczenia, uzyskają odpowiedzi na nurtujące je pytania. Dzięki działaniu dzieci myślą, poznają funkcjonowanie własnego ciała, przedmiotów, zjawisk przyrodniczych, eksperymentując poznają zależności przyczynowo-skutkowe między badanymi zjawiskami. Zajęcia oparte na doświadczeniach pomogą dzieciom zdobyć materiał do tworzenia ich własnej wyobraźni a także umiejętność rozwiązywania problemów poprzez kombinację różnych sposobów działania. Wykorzystamy metodologię IBSE. Proponowane zajęcia:

  • gwarantują pojawienie się efektu WOW;
  • umożliwią rozwój czynności psychomotorycznych;
  • nauczą myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • udoskonalą orientacje dzieci w otaczającym je świecie;
  • dadzą zadowolenie wynikające z odkrywania i zabawy;
  • umożliwią rozwój zdolności intelektualnych i estetycznych;
  • zwiększą zdolność skupiania uwagi;
  • gwarantują otwartość i innowacyjność myślenia.

Sensoplastyka ®

Wiek : 1–6 lat

Plastyka migdałowa, cynamonowa, pomarańczowa, chilli. Plastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka… A wszystko po to by stymulować zmysły, rozwijać nowe ścieżki poznawcze. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i zjadalność używanych produktów. Na zajęciach pochlapiemy się w wodzie, dotkniemy, podepczemy, posłuchamy, powąchamy, posmakujemy i przytulimy się do Mamy. Czasami możemy się pobrudzić ;) ale uważamy, że brudne dzieci to szczęśliwe dzieci. Mile widziane jest ubranie na zmianę.

Creative! Early English ©

Wiek : 3–6 lat

Creative! Early English© to innowacyjna metoda nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda ta ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego przez różne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci w wieku 3-6 lat.

Zumba® Kids

Wiek : 6–12 lat


Zumba® to połączenie tańca i fitnessu w rytmach latino. Zumba® Kids wspiera rozwój sprawności fizycznej u dzieci i uczy poczucia rytmu. Dzięki dynamicznej muzyce daje upust dziecięcej energii! To świetna zabawa, podczas której można odkrywać różnorodność rytmów i uczyć się układów tanecznych.
Zajęcia poprowadzi licencjonowana instruktorka Zumba® Kids.

Glottoterapia - pomoc dzieciom z problemami z ortografią, pisaniem i czytaniem

Wiek : 8-12 lat

Zajęcia Indywidualne

Glottodydaktyka (system prof. B. Rocławskiego) to wiedza, program, metody i umiejętności, które pozwalają stymulować właściwy rozwój języka dziecka, a także nauczyć każde dziecko czytania i pisania. Glottoterapia stosowana jest również w celu pomocy uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Glottoterapia uczy poprzez zabawy dydaktyczne, a podczas zajęć dzieci są aktywne i kreatywne. Glottodydaktycy są wyposażeni w odpowiednią wiedzę z zakresu lingwistyki, która pozwala zrozumieć problemy dzieci, gdy uczą się czytania i pisania lub podczas przezwyciężania trudności w zakresie pisania, czytania oraz ortografii. Dodatkowo, zajęcia rozwiną sferę poznawczą oraz nauczą logicznego myślenia. Glottodydaktyka dostarczy dzieciom wiele radości podczas nauki języka ojczystego.