SUPEŁKOWO

UWAGA !!!
Od pierwszego września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rozdział SUPŁOWEGO życia.
Zaprosiliśmy Was do
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SUPEŁKOWO
To kameralne miejsce, w którym towarzyszymy dzieciom w poznawaniu świata, w tej wędrówce kierujemy się założeniami

Rodzicielstwa bliskości
Porozumienia bez przemocy
Pedagogiki Montessori

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
koncepcja_przedszkole

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu zapewniamy realizację podstawy programowej

Realizujemy także następujące zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
– język angielski
– sensoplastyka
– Zajęcia ruchowe (m. innymi joga dla dzieci)
– glottodydaktyka
– Zajęcia z psychologiem
– logorytmika i zajęcia logopedyczne