PLAN SZCZEGÓŁOWY PÓŁKOLONII

Plan szczegółowy naszych półkolonii letnich jest juz dostępny na naszej stronie w zakładce PÓŁKOLONIE,
zapraszamy